ชุมชนบางพรหมร่วมใจ ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร ให้จัดอบรมการขายสินค้าการเกษตรออนไลน์ ภายใต้หลักสูตรการทำธุรกิจออนไลน์ ผ่านโซเชียลมีเดียร์ เมื่อวันที่ 10-12 มิถุนายน 2563

ทั้งนี้กลุ่มเกษตรกรได้ร่วมกันสร้างเพจ สินค้าชุมชนบางพรหมร่วมใจ เพื่อเป็นช่องทางสร้างรายได้และกระจายสินค้าชุมชน สู่ประชาชนทั่วประเทศ

 

ชุมชุนบางพรหมร่วมใจ
ชุมชุนบางพรหมร่วมใจ