ชุมชนร่วมเกื้อ ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร ให้จัดอบรมการขายสินค้าการเกษตรออนไลน์ ภายใต้หลักสูตรการทำธุรกิจออนไลน์ ผ่านโซเชียลมีเดียร์ เมื่อวันที่ 17-18 และ 22 มิถุนายน 2563

ทั้งนี้กลุ่มสมาชิกชุมชนได้ร่วมกันสร้างเพจ ครัวชุมชนทวีวัฒนา เพื่อเป็นช่องทางสร้างรายได้และกระจายสินค้าชุมชน สู่ประชาชนทั่วประเทศ

ชุมชนร่วมเกื้อ
ชุมชนร่วมเกื้อ