สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จัดอบรมคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ในหัวข้อ การจัดทำเว็บไซต์สถาบันอุดมศึกษา ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ เพื่อเตรียมพัฒนาเว็บไซต์ของสถาบันฯ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

  • คณะอาจารย์ผู้รับผิดชอบนโยบายและแผนงาน
  • คณะเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำเว็บไซต์หลักสูตรและหน่วยงาน

เนื้อหาหลักที่คุณจะได้เรียนรู้

  • พัฒนาการของเว็บไซต์ WEB1.0 WEB 2.0 WEB 3.0 และ WEB4.0
  • ข้อกำหนดมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ
  • ข้อกำหนดมาตรฐานเว็บไซต์สถาบันอุดมศึกษา
  • แนวทางการพัฒนาเว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
  • ปัจจัยสำคัญในการเตรียมความพร้อม