วิทยากร บรรยายการทำธุรกิจออนไลน์ โรงเรียนวัดบางเตย
หลักสูตร การทำธุรกิจออนไลน์ผ่านโซเชียลมีเดียร์
วันที่ 15 และ 22 กุมภาพันธ์  2563

โรงเรียนวัดบางเตย
โรงเรียนวัดบางเตย