วิทยากรบรรยาย DEPA สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
หลักสูตร สร้างเพจขายสินค้า พลัง Keyword ระเบิดยอดขาย
วันที่ 14 พฤษภาคม 2563

14 พฤษภาคม 2563, อาคารดีป้า ลาดพร้าว – นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า พร้อมด้วย ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ จัดกิจกรรมแชร์ความรู้แบ่งปันประสบการณ์ E-Commerce การตลาดนำการผลิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านช่องทาง Facebook Live ในเพจ depa Thailand

โดยวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ทั้งยังเป็นการแบ่งปันความรู้จากผู้มีประสบการณ์ตรงในการทำการตลาดผ่านช่องทางดิจิทัล โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรรายย่อย และอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปที่ต้องการหาช่องทางการส่งออกในรูปแบบ B2B

ในช่วงแรกได้รับเกียรติจาก คุณภัทรชัย ผ่องแผ้ว ผู้เชี่ยวชาญการทำธุรกิจออนไลน์ มาบรรยายในหัวข้อ “สร้างเพจขายสินค้า พลัง Keyword ระเบิดยอดขาย” จากนั้นเป็น คุณปณิชา เลาหะมณฑลกุล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท 3M Food Product จำกัด ทายาทธุรกิจ ผลิตภัณฑ์มะขามแปรรูป ตราจี๊ดจ๊าด บรรยายในหัวข้อ “Digital Marketing อีกหนึ่งทางเลือกใหม่ของการทำตลาดส่งออก”

“เราจะผ่านสถานกาณ์นี้ไปด้วยกัน ThaiFightCOVID”

depa