เว็บไซต์ธุรกิจ SME

ราคาพิเศษ 14,900 บาท

เว็บไซต์ธุรกิจ-SME

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เว็บไซต์ธุรกิจ SME

     เว็บไซต์ธุรกิจ SME เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการมีเว็บไซต์สำหรับประชาสัมพันธ์ธุรกิจของท่าน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สินค้า OTOP ธุรกิจขนาดกลางและเล็ก ธุรกิจในครอบครัว และธุรกิจอื่นๆทุกประเภท

    เว็บไซต์ธุรกิจ SME จะประกอบด้วยหน้าหลักต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการนำเสนอข้อมูลสินค้าและบริการ ให้เป็นที่รู้จักของลูกค้า ใช้สำหรับสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ

เว็บไซต์ธุรกิจ SME เหมาะกับใคร

     เนื่องจากเว็บไซต์ธุรกิจ SME เป็นเว็บไซต์ที่เหมาะกับการให้ข้อมูลหรือสร้างภาพลักษณ์ รวมทั้งการสร้างประติสัมพันธ์ และเน้นการขายสินค้าและบริการ ที่ยังอ้างอิงกับช่องทางการจำหน่าย หรือ จัดส่ง แบบออฟไลน์เป็นหลัก ดังนั้นการประยุกต์ใช้งานจึงมีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ดังนี้

  • สำหรับให้ข้อมูลธุรกิจ หรือกิจกรรมต่างๆ สำหรับหน่วยงาน องค์กร บริษัท หรือธุรกิจส่วนตัว
  • สำหรับให้ข้อมูลสินค้า และบริการ ประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ
  • สำหรับสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ปรากฏณ์บนโลกออนไลน์
  • สำหรับสร้าง Sale Page เพื่อจำหน่ายสินค้าและบริการ
  • สำหรับสร้างแบบฟอร์มเก็บข้อมูล
  • สำหรับสร้าง Landing Page เพื่อการลงโฆษณา
  • สำหรับการขายสินค้าและบริการ ที่ยังอ้างอิงกับช่องทางแบบออฟไลน์เป็นหลัก

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

    เว็บไซต์ธุรกิจ SME ราคาพิเศษ เราทำทุกอย่างให้ท่านได้ครบ จบในที่เดียว ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดตามตาราง SME ด้านล่างนี้ 

ตารางเปรียบเทียบค่าบริการ