เว็บไซต์หน้าเดียว Single page website

ราคาพิเศษ 4,900 บาท

เว็บไซต์หน้าเดียว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เว็บไซต์หน้าเดียว

     เว็บไซต์หน้าเดียว เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการมีเว็บไซต์ขนาดเล็กที่ทรงประสิทธิภาพ สำหรับสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตนเอง หน่วยงาน ตลอดจนธุรกิจทุกประเภท

     เว็บไซต์หน้าเดียว หมายถึง เว็บไซต์ที่มีข้อมูลที่จำเป็นต่างๆ อยู่ภายในหน้าเดียวกัน แต่แยกกันเป็นส่วนๆ เช่น รายละเอียดบริษัท สินค้าและบริการ ผลงาน แผนที่ ข้อมูลติดต่อ โดยมีเมนูที่ด้านบนทำหรับแต่ละส่วน

เว็บไซต์หน้าเดียวเหมาะกับใคร

     เนื่องจากเว็บไซต์หน้าเดียว เป็นเว็บไซต์ที่เหมาะกับการให้ข้อมูลหรือสร้างภาพลักษณ์ ดังนั้นการประยุกต์ใช้งานจึงมีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ดังนี้

  • สำหรับให้ข้อมูลธุรกิจ หรือกิจกรรมต่างๆ สำหรับหน่วยงาน องค์กร บริษัท หรือธุรกิจส่วนตัว
  • สำหรับให้ข้อมูลสินค้า และบริการ ประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ
  • สำหรับสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ปรากฏณ์บนโลกออนไลน์
  • สำหรับสร้าง Sale Page เพื่อจำหน่ายสินค้าและบริการ
  • สำหรับสร้างแบบฟอร์มเก็บข้อมูล
  • สำหรับสร้าง Landing Page เพื่อการลงโฆษณา

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

     เว็บไซต์หน้าเดียว ราคาพิเศษ เราทำทุกอย่างให้ท่านได้ครบ จบในที่เดียว ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดตามตาราง Single Page ด้านล่างนี้ 

ตารางเปรียบเทียบค่าบริการ