เว็บไซต์ Custom Design

ราคาพิเศษ 99,000 บาท

เว็บไซต์-custom-design

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เว็บไซต์ Custom Design

     เว็บไซต์ Custom Design เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการมีเว็บไซต์ที่เน้นรูปแบบเฉพาะที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง ไม่ซ้ำแบบใคร รูปแบบสวย ทันสมัย ตามใจที่ต้องการ

    เว็บไซต์ Custom Design สามารถออกแบบ และประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายตามความต้องการ ครอบคลุมทุกธุรกิจ และทุกประเภทของเว็บไซต์

เว็บไซต์ Custom Design เหมาะกับใคร

     เนื่องจากเว็บไซต์ Custom Design เป็นเว็บไซต์ที่ออกแบบตามความต้องการของลูกค้า ดังนั้นจึงสามารถทำทุกอย่างได้ตามความประสงค์ที่ต้องการ และประตุกต์ใช้งานได้เต็มรูปแบบ สำหรับทุกๆธุรกิจ เช่น

 • สำหรับให้ข้อมูลธุรกิจ หรือกิจกรรมต่างๆ สำหรับหน่วยงาน องค์กร บริษัท หรือธุรกิจส่วนตัว
 • สำหรับให้ข้อมูลสินค้า และบริการ ประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ
 • สำหรับสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ปรากฏณ์บนโลกออนไลน์
 • สำหรับสร้าง Sale Page เพื่อจำหน่ายสินค้าและบริการ
 • สำหรับสร้างแบบฟอร์มเก็บข้อมูล
 • สำหรับสร้าง Landing Page เพื่อการลงโฆษณา
 • สำหรับจำหน่ายสินค้าออนไลน์
 • สำหรับบริการระบบจองที่พัก โรงแรม ฯลฯ
 • สำหรับบริการพิเศษเฉพาะกลุ่มลูกค้า เช่น ระบบนัดหมาย จองเวลาเรียน
 • สำหรับสร้างคอร์สเรียนออนไลน์
 • สำหรับสร้างเว็บ Directory หมวดหมู่ธุรกิจต่างๆ
 • สำหรับระบบเปรียบเทียบราคาสินค้าจากเว็บไซต์ต่างๆ
 • ฯลฯ

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

    เว็บไซต์ Custom Design ราคาพิเศษ เราทำทุกอย่างให้ท่านได้ครบ จบในที่เดียว ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดตามตาราง Custom Design ด้านล่างนี้ 

ตารางเปรียบเทียบค่าบริการ