ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ประสบการณ์อันยอดเยี่ยมในการสั่งซื้อสินค้าและบริการจากเรา

กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขก่อนที่จะดำเนินการต่อ เนื่องจากการเข้าถึง การเรียกดู หรือการใช้เว็บไซต์ เป็นการที่ท่านตกลงยอมรับข้อตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดนี้

  1. ห้ามทำการอัพโหลด แจกจ่าย หรือเผยแพร่เนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ รวมถึงไวรัส หรือรหัส หรือคุณสมบัติที่เป็นอันตรายอื่น ๆ
  2. ห้ามกระทำการใดๆ อันเป็นการหมิ่นประมาท ข่มขู่ ลามกอนาจาร หยาบคาย หรือการกระทำอันอาจก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่งหรือทางอาญาใด ๆ ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย หรือกฎหมายของประเทศอื่น ๆ ที่อาจนำมาใช้
  3. ห้ามละเมิด หรือละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ความลับทางการค้า หรือกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ของบุคคลใด ๆ เว็บไซต์ของเราอาจให้รหัสบัญชีและรหัสผ่าน แก่คุณเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึง และใช้บางส่วนของเว็บไซต์นี้ ทุกครั้งที่คุณใช้รหัสผ่านหรือการระบุตัวตน คุณจะได้รับอนุญาตให้เข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ในลักษณะที่สอดคล้องกับข้อกำหนด และเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ และเว็บไซต์ของเราไม่มีภาระผูกพันในการตรวจสอบแหล่งที่มาของการเข้าถึงใด ๆ หรือการใช้งานเว็บไซต์
  4. คุณขอรับรองว่าคุณอายุ 18 ปีบริบูรณ์แล้วไป หากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปี โปรดใช้เว็บไซต์นี้ภายใต้การดูแลของผู้ปกครองหรือผู้ดูแลตามกฎหมายเท่านั้น ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้
  5. คุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ในการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์นี้โดยใครก็ตามที่ใช้รหัสผ่านและรหัสประจำตัวของคุณ ไม่ว่าการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์นี้จะได้รับอนุญาตจากคุณหรือไม่ก็ตาม และภาระผูกพันทั้งหมดที่เกิดขึ้นผ่านการเข้าถึงหรือการใช้งานดังกล่าว คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการปกป้องความปลอดภัยและการรักษาความลับของรหัสผ่านและรหัสประจำตัวของคุณ คุณจะต้องแจ้งเว็บไซต์ของเราทันทีว่ามีการใช้รหัสผ่านหรือการระบุตัวตนของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการละเมิดอื่น ๆ หรือการละเมิดความปลอดภัยของเว็บไซต์นี้